Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι ώρες διδασκαλίας είναι σε εβδομαδιαία βάση.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθηματικά Κατ.

5 ώρες

Μαθηματικά Κατ.

5 ώρες

Άγνωστο
Γνωστό

3 ώρες
2 ώρες

Φυσική Κατ.

3 ώρες

Φυσική Κατ.

3 ώρες

Λατινικά

3 ώρες

Ανάπτυξη Εφαρμογών

2 ώρες

Χημεία Κατ

3 ώρες

Ιστορία

2 ώρες

Αρχές Οργάνωσης

1 ώρα

Βιολογία Κατ.

3 ώρες

Λογοτεχνία

2 ώρες

Έκθεση

2 ώρες

Έκθεση

2 ώρες

Έκθεση

2 ώρες

Μάθημα Επιλογής

2 ώρες

Μάθημα Επιλογής

2 ώρες

Μάθημα Επιλογής

2 ώρες

Σύνολο Ωρών

15 ώρες


18 ώρες


16 ώρες

  • Για 5ο επιστημονικό πεδίο : Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες επιπλέον στο σύνολο ωρών

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πως σας φάνηκαν τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2013

ΚΑΡΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαφήμιση